The Balloon

הבלון

.Animator Pro העבודה נעשתה בתוכנת
.האפקטים של התוכנה שבהם שיחקתי ייצרו מקריות מפתיעה
.למעשה הדמויות לא תוכננו והם ממש נולדו מהתוכנה
.קצת נגעתי בתוצאה אבל לא הרבה

 

graphics
painting
animation
illustration
גרפיקה
ציור וטכניקה
אנימציה
איור
חזרה לאמנות ממוחשבת