Connection

קשר

.Painter עבודה זו נעשתה בתוכנת
.בציור מופיע זוג בקשר
.הציור הראשון שעשיתי בתוכנה זו והייתי כל כך נלהב
הנפלאה איפשרה לי להרגיש ציור אמיתי Painter תוכנת
.ללא מראה ממוחשב של פיקסלים

 

graphics
painting
animation
illustration
גרפיקה
ציור וטכניקה
אנימציה
איור
חזרה לאמנות ממוחשבת