Courting

חיזור

.Painter העבודה נעשתה בתוכנת
;דמות אחת מחזרת אחר דמות שניה
.חיזור הדדי של הקשבה ונתינה
.הציור משלב הדמיה של אקוורל עם פנדה

 

graphics
painting
animation
illustration
גרפיקה
ציור וטכניקה
אנימציה
איור
חזרה לאמנות ממוחשבת