Cross

ברוגז

.האיור על פי השיר המקסים של מרים ילן שטקליס
.חתול ששרוי ברוגז על חתלתול אפור אחר
.את האיור רשמתי בהתחלה בעיפרון ולאחר מכן סרקתי
.Photoshop ותיקונים ועיבודים ב Painter השלמתי את הציור בתוכנת

 

graphics
compuart
animation
painting
גרפיקה
אמנות ממוחשבת
אנימציה
ציור וטכניקה
חזרה לאיור