Orgasmic Dream

חלום האורגזמה

.Animator Pro העבודה נעשתה בתוכנת
אחד הציורים הראשונים שעשיתי בתוכנה זו
.ובכלל התחלת "הרומן" שלי עם המחשב
.רואים שהציור נעשה בהתלהבות רבה ובהשקעה נמרצת
הציור אחר כך הפך לאנימציה באותה תוכנה והוצגה בתערוכת
."אמנות ממוחשבת קבוצתית שהיתה בגלריית בית הספר "קלישר

 

graphics
painting
animation
illustration
גרפיקה
ציור וטכניקה
אנימציה
איור
חזרה לאמנות ממוחשבת