Reveal

התגלות

.Animator Pro, Photoshop העבודה נעשתה בתוכנות
:יצירה משולבת ציור וצילומים והיא מורכבת משני חלקים
,חלק של משחק מקדים, הסתרה וגילוי
.וחלק של התרחשות לילית, של התגלות מינית ורומנטית

 

graphics
painting
animation
illustration
גרפיקה
ציור וטכניקה
אנימציה
איור
חזרה לאמנות ממוחשבת