Strawberry

האריה שאהב תות

.האיור על פי שיר-סיפור של תרצה אתר
.השיר על אריה שרצה מאד לאכול תות שלא היה ביער
.אימו הלביאה לא הצליחה להרגיע את האריה שבכה
,כשהאריה זכה בתותים מהילדים, שנבהלו וברחו ממנו
טעם אותם עד שהגיע למסקנה שתות הוא לא אוהב לאכול
.אלא מה שאמא שלו מכינה
.את האיור רשמתי בהתחלה בעיפרון ולאחר מכן סרקתי
.Photoshop ותיקונים ועיבודים ב ,Painter השלמתי את הציור בתוכנת

 

graphics
compuart
animation
painting
גרפיקה
אמנות ממוחשבת
אנימציה
ציור וטכניקה
חזרה לאיור